Olivia Plaza Hotel

El lloc perfecte per esdeveniments i celebracions

Esdeveniments i celebracions a l’Olivia Plaza Hotel

L’Olivia Plaza Hotel posa a la seva disposició, diferents sales personalitzables i flexibles, totes elles, compten amb la millor tecnologia del moment i connexió wifi d’alta velocitat. Si busca el lloc perfecte per a celebrar la seva reunió o esdeveniment al centre de Barcelona, és aquest!

Contacti amb nosaltres i indiqui’ns els seus desitjos i necessitats, els quals seran atesos pel nostre equip de planners, que l’ajudaran a organitzar un esdeveniment cuidant cadascú dels detalls.

Per a més informació, contacti amb el nostre equip comercial.

Contacte