Olivia Plaza Hotel

reservar online

Avís legal

En compliment de la llei, a continuació s'exposen les dades identificatives de l'empresa propietària del domini "www.oliviahotels.es":


• Denominació Social: Olivia Hotels, SA
• CIF: A58768151
• Domicili Social: Avinguda Generalitat, 143 Viladecans 08840 Barcelona
• Telèfon: (+34) 93 316 87 00
• Correu electrònic: info@oliviahotels.es


L'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços i hipertext inclosos en el presenta lloc web. "Olivia Hotels, SA" no es fa responsable de l'ús il·legítim que terceres persones puguin fer del referit material.
Ni "Olivia Hotels, SA" ni cap altra part implicada en la creació, producció o subministrament d'aquest web seran responsables de danys, costos, pèrdues o responsabilitats directes ni imprevistos indirectes o punitius que puguin produir-se per l'accés o ús d'aquesta web.
"Olivia Hotels, SA" no garanteix l'exactitud del material contingut en aquesta web. A més, "Olivia Hotels, SA" no serà responsable dels danys o dels virus que puguin infectar el seu ordinador o una altra propietat seva causa de l'ús o accés a telecàrrega de qualsevol material del web.
política de privacitat

"Olivia Hotels, SA" li informa que totes les dades personals rebudes a través de qualsevol formulari d'aquest lloc web seran tractades amb la més estricta confidencialitat d'acord amb la política de privacitat i de seguretat de l'entitat, així com amb la Llei de protecció de Dades. Aquestes dades s'inclouran en un fitxer, el qual es troba inscrit en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades. La finalitat principal de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades de caràcter personal per tal de poder gestionar les reserves d'allotjament que es realitzin a través d'aquesta pàgina web. Els destinataris de la informació són totes les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de tots els departaments i ens associats en els quals s'organitza l'entitat, així com els estaments oficials que per llei exigeixin la cessió. Mitjançant l'enviament del formulari, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat i documental de les dades incloses a la base de dades. "Olivia Hotels, SA" li informa que vostè té el dret d'accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades així com també a comunicar qualsevol alteració o modificació que en ells pugui produir-se. Per exercitar aquests drets i qualsevol aclariment, pot enviar un mail a: info@oliviahotels.es
copyright

Tot el material audiovisual, marques registrades o qualsevol element subjecte a propietat intel·lectual o industrial inclòs en aquesta web és propietat de "Olivia Hotels, SA" o compte amb dret suficient per al seu ús. La reproducció del referit material només està permesa si és per a ús exclusivament personal, quedant prohibida qualsevol modificació, còpia, lloguer, préstec, transmissió i difusió no autoritzada.

GuestCentric - Hotel website & booking technology
Plaça Catalunya, 19, Barcelona, 08002 +34 93 316 87 00 recepcion.plaza@oliviahotels.es