Olivia Plaza Hotel

reservar online

FUNDACIÓ GUNÉ

L’objectiu principal de la Fundació Guné és donar suport a projectes de desenvolupament humà i socioeconòmic sostenibles en els grups de població més vulnerables del Senegal, ajudant els beneficiaris a recuperar la seva autonomia i evitar la dependència de l’ajuda externa.

Això es fa principalment a través de projectes d'alfabetització, educació en drets humans, salut comunitària i formació tècnica en agricultura per a dones, que els ajuden a construir cooperatives agrícoles. Gràcies a aquest projecte, s’han aconseguit al llarg d’aquest últims 14 anys que es reconeguin els seus drets en el sí de les seves comunitats, que la seva autonomia i la seva capacitat d’incidència hagi augmentat, que ara es garantissin en un 90% l’accés a l’educació de la següent generació de nenes, que la renta familiar hagi augmentat en un 35% i que s’hagi millorat la seguretat alimentaria i nutricional de tota la família contribuint en el desenvolupament socioeconòmic de la comunitat.

GuestCentric - Hotel website & booking technology
Plaça Catalunya, 19, Barcelona, 08002 +34 93 316 87 00 recepcion.plaza@oliviahotels.es